بازدید جمعی ازدبیران رشته زمین شناسی و محیط زیست آموزش وپرورش ازسد مخزنی جامیشان شهرستان سنقر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : جمعی ازدبیران رشته زمین شناسی و محیط زیست آموزش وپرورش استان (طرح داناب) ازسدمخزنی جامیشان شهرستان سنقر دیدن کردند.

  بازدید ها
  1401/02/31