بازدید جمعی ازدبیران رشته زمین شناسی و محیط زیست آموزش وپرورش ازسد مخزنی جامیشان شهرستان سنقر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : جمعی ازدبیران رشته زمین شناسی و محیط زیست آموزش وپرورش استان (طرح داناب) ازسدمخزنی جامیشان شهرستان سنقر دیدن کردند.

دراین بازدید که چندساعت به طول انجامید، مهندس ناصری یکی ازکارشناسان آب منطقه ای در رابطه با ساخت سد و چگونگی استفاده ازمصالح به کاررفته و همچنین احداث دیواره و سرریز، تونل و شبکه آبرسانی سد توضیحاتی ارایه نمودند ؛ سدمخزنی جامیشان در۱۰کیلومتری شهرستان سنقرقرارداردوحدودا۳۵۶۰هکتارازاراضی کشاورزی منطقه راآبیاری می نمایددرآخربازدیدکنندگان ازقسمتهای مختلف سد بازدیدنمودند.

کد خبر: 2653
  تاریخ خبر : 1401/02/31